Μνημόσυνα

 Η σημασία του Μνημόσυνου είναι μεγάλη για την ανάσπαση των ψύχων των κεκοιμημένων  επίσης  δίνεται η ευκαιρία σε όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην Κηδεία να δώσουν το παρών και να προσευχηθούν για την ψυχή του συνανθρώπου τους. Τα κύρια μνημόσυνα τελούνται είναι αυτά των  40 ημερών, του 1 χρόνου και των 3 χρόνων από την τέλεση της κηδείας.

 Το  μνημόσυνο του αγαπητού σας προσώπου μπορεί να γίνει κατά την προτίμηση σας στο ναό της ενορίας σας ή του νεκροταφείου.

Για την σωστή διεξαγωγή του Μνημόσυνου  φροντίζουμε για το κλείσιμο της ώρας στην ενορίας σας ή του νεκροταφείου, καθώς επίσης και  την τοιχοκόλληση αγγελτηρίων, δημοσιεύσεις στις εφημερίδες ,  ωστόσο και τον ανθοστολισμό στολισμό της εκκλησίας.

 Το  προσωπικό μας αναλαμβάνει  την εξυπηρέτηση των  Καλεσμένων  και την διανομή του κόλλυβου.