Μεταφορά Οστών

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την μεταφορά οστών από το κοιμητήριο που φυλάσσονται, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό αναλαμβάνουμε με ασφάλεια και υπευθυνότητα την μεταφορά των οστών. Μεριμνούμε για όλες της απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για την μεταφορά οστών στο κοιμητήριο που επιθυμείτε.