Μεταφορά Σορών

Η φροντίδα και η μέριμνα των ανθρώπων αποτελεί την μέγιστη προτεραιότητά μας για από εμάς και το άρτιο εκπαιδευμένο επαγγελματικό προσωπικό μας.

Ο στόλος μας αποτελείτε από πολυτελείς νεκροφόρες για την μεταφορά σορών σε όλη την Ελλάδα και σε οποιοδήποτε χώρα του Εξωτερικού. Καθώς αποτελεί πάγια πολιτική μας η ασφαλής και η άμεση μεταφορά σορού.