Εκταφή

Στην Αττική και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος μετά την πάροδο 3 χρόνων από την ταφή είναι υποχρεωτική η εκταφή της σορού. Η Διαδικασία της εκταφής για τους παρευρισκόμενους συγγενείς είναι ένα από τα οδυνηρά συναισθήματα που προκαλεί η θέα των οστών ή η ατελής αποσύνθεσή της σορού. Το γραφείο μας θέλοντας να απαλλάξει όσες οικογένειες δεν επιθυμούν αυτό το αναπόφευκτο γεγονός αναλαμβάνουμε την εκπροσώπησή τους με την εξουσιοδότηση για την διαδικασία της εκταφής. Μεριμνούμε για τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκταφή και την παραμονή των οστών στο οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου.